background
 • Kwaliteit-1.JPG
 • Kwaliteit-2.JPG
 • Kwaliteit-3.JPG
 • Kwaliteit-4.JPG
 • Kwaliteit-5.JPG
 • Kwaliteit-6.JPG
 • Kwaliteit-7.JPG

Toepassing

Op alle aanbiedingen en bestellingen zijn de nu volgende voorwaarden van toepassing. Onze voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en te raadplegen op onze website (www.joycebloembinderij.nl). Op verzoek stuurt Joyce Bloembinderij u een exemplaar toe. 

 

Privacy

 • Joyce Bloembinderij respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die ons door de gebruiker wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. 
 • Joyce Bloembinderij gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van uw order. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht. 
 • U ontvangt door het achterlaten van uw gegevens geen reclame bezorgd per post, e-mail of telefoon. 

 

Bestellingen

 • Bestellingen, voor ’t Harde, Doornspijk, Elburg, Hoge Enk, Oldebroek, ’t Loo  Oosterwolde, Wezep, Nunspeet en Kamperveen, die zijn doorgegeven voor 12.00 uur (Nederlandse tijd), kunnen op dezelfde dag worden  bezorgd. Bestelling voor deze plaatsen die zijn doorgegeven na 12.00 uur worden de volgende werkdag bezorgd.
 • Orders naar alle overige binnelandse plaatsen worden, mits de bestelling voor 12.00 (Nederlandse tijd) uur bij ons binnen is, binnen 36 uur bezorgd. 
 • Orders naar het buitenland worden, mits de bestelling voor 15.00 (Nederlandse tijd) uur bij ons binnen is, binnen 48 uur bezorgd. 
 • Bestellingen die bestemd zijn voor ziekenhuizen, hotels, vakantieparken en andere recreatiegebieden zijn voor het risico van de klant. 
 • Indien bestellingen niet gegarandeerd kunnen worden, zal Joyce Bloembinderij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 
 • Fouten in bezorgingsgegevens of op de tekst van het kaartje, zijn op risico van de klant.
  Dit geldt ook voor de eventuele vertraging in de bezorging als gevolg van foute adressering. 
 • Het annuleren van een bestelling dient tenminste 48 uur voor de bezorgdatum bij Joyce Bloembinderij bekend te zijn. Joyce Bloembinderij zal in dat geval het aankoopbedrag (minus evt. gemaakte kosten) terugboeken. 
 • Als gevolg van seizoenswisselingen en het aanbod van bloemen zijn afwijkingen in een besteld boeket mogelijk. 

 

Prijzen

 • Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief bezorg- en administratiekosten. 
 • Voor bezorg- en administratiekosten in ’t Harde, wordt € 5,00 in rekening gebracht.
 • Voor bezorg- en administratiekosten in Doornspijk, Elburg, Hoge Enk, Oldebroek, ’t Loo en Oosterwolde wordt € 6,00 in rekening gebracht. 
 • Voor bezorg- en administratiekosten in Wezep, Nunspeet en Kamperveen wordt € 8,00 in rekening gebracht.
 • Voor bezorg- en administratiekosten voor alle overige binnen- en buitenlandse plaatsen wordt € 10,00 in rekening gebracht.
 • Alle bedragen worden in euro's weergegeven. 

 

Betaling

 • De betaling geschiedt via Rabobank Omnikassa d.m.v. iDEAL, Visa, Mastercard, Maestro, V Pay of Bancontact/MisterCash,
 • Uitsluitend voor (binnenlandse) bedrijven is er de mogelijkheid om de bestelling te plaatsen op rekening. De factuur wordt z.s.m. na levering toegezonden en dient binnen 14 dagen na ontvangst te worden voldaan.

 

Levering

 • Levering geschiedt op alle dagen van de week, met uitzondering van zon- en (Nederlandse)feestdagen. 
 • Leveringstijdstippen worden niet gegarandeerd. U kunt wel uw voorkeur aangeven. 
 • Uitzondering hierop vormen rouw- en trouwarrangementen, mits het (gewenste) bezorgtijdstip is aangegeven. 
 • Bij afwezigheid van de geadresseerde worden de bloemen bij één van de buren aangeboden. Bij de geadresseerde wordt een schriftelijke boodschap achtergelaten, met daarop de gegevens waar de bloemen opgehaald kunnen worden.
  Indien het onmogellijk is om de bloemen bij buren achter te laten, zullen de bloemen mee terugkomen. De geadresseerde wordt vervolgens verzocht om de bloemen op te komen halen of om contact op te nemen met Joyce Bloembinderij, waarna een afspraak gemaakt kan worden om de bloemen alsnog  te bezorgen. 
 • Orders voor ’t Harde, Doornspijk, Elburg, Hoge Enk, Oldebroek, ’t Loo en Oosterwolde worden door onze eigen bezorgdienst bezorgd. 
 • Orders voor Wezep, Nunspeet en Kamperveen worden door onze eigen bezorgdienst bezorgd of via Fleurop Interflora verzonden
 • Bestellingen buiten deze bovengenoemde plaatsen worden via Fleurop Interflora verzonden. 

 

Overmacht

 • Wanneer door overmacht niet bezorgd kan worden, zal Joyce Bloembinderij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. 
 • Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop geen invloed kan worden uitgeoefend.
  Bijvoorbeeld: werkstakingen, demonstraties, (slecht)weersinvloeden, maatregelen genomen door overheidsinstanties ... etc ... etc ... 
 • Joyce Bloembinderij kan in geval van overmacht -na overleg met de opdrachtgever- de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan. 

 

Garantie

 • Joyce Bloembinderij biedt de ontvanger 5 dagen versgarantie op het boeket of bloemstuk, mits de bloemen op de voorgeschreven manier wordt behandeld. 
 • Elke aanspraak op garantie komt te vervallen indien de ontvanger de verzorgingstips niet in acht heeft genomen of als de bezorging van het product vertraging heeft opgelopen doordat de ontvanger niet thuis was. 
 • Indien de ontvanger en/of klant aanspraak wil maken op garantie dient de ontvanger en/of klant Joyce Bloembinderij binnen 5 dagen hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. 

 

Aansprakelijkheid

Mocht er tijdens transport breuk, beschadiging of vermissing optreden, dan draagt Joyce Bloembinderij er zorg voor, dat een nieuw produkt zo spoedig mogelijk wordt geleverd.

 

Diversen

Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.