background

De webshop van Joyce Bloembinderij biedt u de keuze uit een zorgvuldig samengesteld assortiment welke automatisch mee wisselt met de seizoenen. Ook zal de webshop vanzelf keuze bieden aan thema's zoals bijvoorbeeld Pasen, secretaressedag, kerst etc.

Per webshop-bestelling is 1 bezorgadres mogelijk. Per bestelling kunt u 4 verschillende artikelen bestellen voor het bezorgadres, indien gewenst elk met zijn eigen tekstkaartje. Elk artikel heeft een bestel-maximum van 100 stuks. Uiteraard hoeft u in onze webshop niet altijd een afbeelding te selecteren. Voor uw gemak en voor onze creativiteit bevat elke productgroep de 'Keuze Bloemist". Wij bepalen dan, zoals u van ons gewend bent, de bloem- en stijlkeuze. Uiteraard kunt u altijd uw opmerking bij de bestelling plaatsen.

In onze webshop is het voor (vaste) zakelijke klanten mogelijk om te bestellen vanaf uw eigen account. Uw gegevens worden in de webshop bewaard zodat u deze bij een volgende bestelling niet voortdurend hoeft in te geven. Om een voor een account te registreren klikt u HIER. U wordt dan doorgeleid naar onze webshop waar u middels de knop 'registreer' (rechtsboven) uw account kunt aanvragen. Uiteraard geschiedt de betaling, als gebruikelijk, achteraf op rekening. Een account aanmaken is alleen mogelijk vanaf een vaste computer (pc of laptop). Na onze goedkeuring is uw account geactiveerd en kunt u bestellen vanaf uw account. Inloggen en bestellen is daarna ook mogelijk vanaf een mobiel apparaat (tablet of smartphone).  

 

Bezorgtarieven

De webshop maar voor relaties met een account automatisch een keuze uit twee standaard bezorgtarieven: Het tarief bij u bezorgd op het bedrijf of in alle andere gevallen het standaard Fleurop-tarief (€ 6.50). In het geval een bezorgplaats opgeeft anders dan uw eigen bedrijfsadres, maar wel binnen het Joyce Bloembinderij Bezorggebied zal het bezorgtarief door ons op uw factuur worden gecorrigeerd volgens onderstaande gebruikelijke tarieven:

 

Joyce Bloembinderij Bezorggebied: 't Harde € 3.75 / Oldebroek, 't Loo, Elburg, Hoge Enk Doornspijk € 4.75 / Oosterwolde € 5.50 / Noordeinde, Kamperveen, Wezep € 6.50 / Hattemerbroek, Nunspeet € 8.50* / Epe € 10,-* / Zwolle € 12,-*       (* Bezorging in deze plaatsen geschied standaard door Fleurop. In overleg is bezorging door Joyce Bloembinderij mogelijk)

 

Fleurop Bezorggebied: Overig Nederland € 6.50 / Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht € 7.25 / Waddeneilanden m.u.v. Texel € 12.50 / Buitenland € 11,-

 

Cadeaushop

Naast het ruime assortiment in onze webshop bieden wij u ook in samenwerking met Fleurop de keuze om uw boeket of bloemstuk compleet te maken met een keuze uit de Fleurop Cadeaushop. Een leuke knuffel bij een geboorteboeket, een doosje heerlijke Merci chocolade bij een verjaardagsbloemstuk, een heerlijke fles wijn bij een bedankt-boeket of een passende vaas bij een secretaressedagboeket. Hoe leuk is dat.....?

 

Bezorging

Bestellingen voor bezorging op dezelfde dag kunnen tot 13:00 uur via de webshop worden geplaatst. 

Toepassing

Op alle aanbiedingen en bestellingen m.b.t. particuliere bloemenabonnementen zijn de nu volgende voorwaarden van toepassing. Onze voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en te raadplegen op onze website (www.joycebloembinderij.nl). Op verzoek stuurt Joyce Bloembinderij u een exemplaar toe.  

 

Privacy

 • Joyce Bloembinderij respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die ons door de gebruiker wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. 
 • Joyce Bloembinderij gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van uw order. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht. 
 • U ontvangt door het achterlaten van uw gegevens geen reclame bezorgd per post, e-mail of telefoon. 

 

 Bestellingen

 • Bestellingen m.b.t. particuliere bloemenabonnement kunnen uitsluitend worden gedaan voor bezorgding in ’t Harde, Doornspijk, Elburg, Hoge Enk, Oldebroek of  ’t Loo  ,
 • Indien bestellingen niet gegarandeerd kunnen worden, zal Joyce Bloembinderij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 
 • Fouten in bezorgingsgegevens, zijn op risico van de klant. Dit geldt ook voor de eventuele vertraging in de bezorging als gevolg van foute adressering. 
 • Het annuleren van een bestelling dient tenminste 48 uur voor de bezorgdatum bij Joyce Bloembinderij bekend te zijn. Joyce Bloembinderij zal in dat geval het aankoopbedrag (minus evt. gemaakte kosten) terugboeken/verrekenen.
 • Als gevolg van seizoenswisselingen en het aanbod van bloemen zijn afwijkingen in een besteld boeket mogelijk. 
 • Bestellingen zijn door de klant te allen tijden direct te wijzigen of opzegbaar. Dit dient de besteller/klant telefonisch of per email door te geven.

 

 Prijzen

 • Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
 • Voor particuliere bloemenabonnementen brengt Joyce geen bezorg- en administratiekosten in rekening.
 • Alle bedragen worden in euro's weergegeven. 

 

 Betaling

 • De betaling geschiedt op rekening. De klant/besteller ontvangt hiervoor achteraf een maandelijkse factuur (pdf bestand) per email.
 • Bestellers die woonachtig zijn buiten het bezorggebied en een bloemen-abonnement cadeau geven ontvangen vooraf een factuur en betalen vooraf.
 • De betaling dient te geschieden binnen de, op de factuur vermelde, betalingstermijn van 10 dagen.

 

 Levering

 • Levering geschiedt op alle dagen van de week, met uitzondering van zon- en (Nederlandse)feestdagen. 
 • Leveringstijdstippen worden niet gegarandeerd. U kunt wel uw voorkeur aangeven. 
 • Bij afwezigheid van de geadresseerde worden de bloemen aangeboden bij de favouriete buren of op een geheime afgesproken plaats. Deze zijn aangegeven door de klant bij het bestelproces.
 • Gedurende vakantieperiode waarbij Joyce Bloembinderij gesloten is kan Joyce Bloembinderij het bloemenabonnement tijdelijk opschorten. Dit is uiteraard ook mogelijk voor de klant/besteller.

 

Overmacht

 • Wanneer door overmacht niet bezorgd kan worden, zal Joyce Bloembinderij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. 
 • Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop geen invloed kan worden uitgeoefend. Bijvoorbeeld: werkstakingen, demonstraties, (slecht)weersinvloeden, maatregelen genomen door overheidsinstanties ... etc ... etc ... 
 • Joyce Bloembinderij kan in geval van overmacht -na overleg met de opdrachtgever- de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan. 

 

 Garantie

 • Joyce Bloembinderij biedt de ontvanger 5 dagen versgarantie op het boeket of bloemstuk, mits de bloemen op de voorgeschreven manier wordt behandeld. 
 • Elke aanspraak op garantie komt te vervallen indien de ontvanger de verzorgingstips niet in acht heeft genomen of als de bezorging van het product vertraging heeft opgelopen doordat de ontvanger niet thuis was. 
 • Indien de ontvanger en/of klant aanspraak wil maken op garantie dient de ontvanger en/of klant Joyce Bloembinderij binnen 5 dagen hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. 

 

Aansprakelijkheid

Mocht er tijdens transport breuk, beschadiging of vermissing optreden, dan draagt Joyce Bloembinderij er zorg voor, dat een nieuw product zo spoedig mogelijk wordt geleverd.

 

Diversen

Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Algemene voorwaarden Zakelijke Abonnementen

 

Toepassing

Op alle aanbiedingen en bestellingen m.b.t. zakelijke bloemenabonnementen zijn de nu volgende voorwaarden van toepassing. Onze voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en te raadplegen op onze website (www.joycebloembinderij.nl). Op verzoek stuurt Joyce Bloembinderij u een exemplaar toe.  

 

Privacy

 • Joyce Bloembinderij respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die ons door de gebruiker wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. 
 • Joyce Bloembinderij gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van uw order. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht. 
 • U ontvangt door het achterlaten van uw gegevens geen reclame bezorgd per post, e-mail of telefoon. 

 

 Bestellingen

 • Bestellingen m.b.t. het zakelijke bloemenabonnement kunnen uitsluitend worden gedaan voor bezorgding in ’t Harde, Doornspijk, Elburg, Hoge Enk, Oldebroek of  ’t Loo  ,
 • Indien bestellingen niet gegarandeerd kunnen worden, zal Joyce Bloembinderij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 
 • Fouten in bezorgingsgegevens, zijn op risico van de klant. Dit geldt ook voor de eventuele vertraging in de bezorging als gevolg van foute adressering. 
 • Het annuleren van een bestelling dient tenminste 48 uur voor de bezorgdatum bij Joyce Bloembinderij bekend te zijn. Joyce Bloembinderij zal in dat geval het aankoopbedrag (minus evt. gemaakte kosten) terugboeken/verrekenen.
 • Als gevolg van seizoenswisselingen en het aanbod van bloemen zijn afwijkingen in een besteld boeket mogelijk. 
 • Bestellingen zijn door de klant te allen tijden direct te wijzigen of opzegbaar. Dit dient de besteller/klant telefonisch of per email door te geven.

 

 Prijzen

 • Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
 • Voor zakelijke bloemenabonnementen brengt Joyce geen bezorg- en administratiekosten in rekening.
 • Alle bedragen worden in euro's weergegeven. 

 

 Betaling

 • De betaling geschiedt op rekening. De klant/besteller ontvangt hiervoor achteraf een maandelijkse factuur (pdf bestand) per email.
 • De betaling dient te geschieden binnen de, op de factuur vermelde, betalingstermijn van 10 dagen.

 

 Levering

 • Levering geschiedt op alle dagen van de week, met uitzondering van zon- en (Nederlandse)feestdagen. 
 • Leveringstijdstippen worden niet gegarandeerd. U kunt wel uw voorkeur aangeven. 
 • Gedurende vakantieperiode waarbij Joyce Bloembinderij gesloten is kan Joyce Bloembinderij het bloemenabonnement tijdelijk opschorten. Dit is uiteraard ook mogelijk voor de klant/besteller.

 

Overmacht

 • Wanneer door overmacht niet bezorgd kan worden, zal Joyce Bloembinderij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. 
 • Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop geen invloed kan worden uitgeoefend. Bijvoorbeeld: werkstakingen, demonstraties, (slecht)weersinvloeden, maatregelen genomen door overheidsinstanties ... etc ... etc ... 
 • Joyce Bloembinderij kan in geval van overmacht -na overleg met de opdrachtgever- de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan. 

 

 Garantie

 • Joyce Bloembinderij biedt de ontvanger 5 dagen versgarantie op het boeket of bloemstuk, mits de bloemen op de voorgeschreven manier wordt behandeld. 
 • Elke aanspraak op garantie komt te vervallen indien de ontvanger de verzorgingstips niet in acht heeft genomen of als de bezorging van het product vertraging heeft opgelopen doordat de ontvanger niet thuis was. 
 • Indien de ontvanger en/of klant aanspraak wil maken op garantie dient de ontvanger en/of klant Joyce Bloembinderij binnen 5 dagen hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. 

 

Aansprakelijkheid

Mocht er tijdens transport breuk, beschadiging of vermissing optreden, dan draagt Joyce Bloembinderij er zorg voor, dat een nieuw product zo spoedig mogelijk wordt geleverd.

 

Diversen

Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Geniet u ook zo van verse bloemen in huis? Ontbreekt het u soms aan tijd om voor een mooi boeket bloemen naar onze sfeervolle winkel te komen? Maak dan gebruik van onze abonnement-service voor particulieren waarbij wij uw bloemen GRATIS thuis bezorgen wanneer het u het beste uitkomt en hoe vaak u maar wenst. Natuurlijk is zo'n bloemenabonnement ook leuk om als cadeau te geven en zeker geweldig om te krijgen!

  

Hoe kan ik een dergelijk bloemenabonnement bestellen? Klik hiervoor om de onderstaande button:

 

 

U bepaalt de grootte van het boeket en het bedrag wat u wilt besteden. Daarnaast geeft u aan op welke dag, op welk dagdeel en met welke frequentie u uw bloemen gratis wilt laten bezorgen.  In het geval u niet thuis bent kunt aangeven bij welke buren of op welke plek (garage, schuur, prieel) wij  de bloemen afleveren. Uiteraard kunt u uw voorkeur van bloemensoorten en of kleuren aangeven. Kortom u besteld en wij maken en leveren het door u gewenste boeket bij u aan huis. De betaling geschied op factuur maandelijks achteraf. U ontvangt van ons een factuur via email. 

 

Uiteraard is het ook mogelijk om voor het afsluiten van een particulier bloemenabonnement in onze winkel aan te komen.

 

Deze abonnement-service verzorgen wij alleen in ons bezorggebied: 't Harde, Elburg, Doornspijk, Oldebroek, 't Loo. Klik HIER voor de algemen voorwaarden.